Tillgänglighet

Jul i Kvarnbyn är utspritt över ett stort område med många medverkande verksamheter och i en mängd olika lokaler, där vissa byggnader inte är tillgängliga för dig som sitter i rullstol. I kulturmiljön Kvarnbyn finns flera branta backar. Sträckningen som årets programpunkter ligger längs är dock utan trappor.

Majoriteten av marknadsplatserna är tillgängliga med rullstol:

• ”En trappa upp” på Mölndals stadsmuseum (2) – hiss och tillgänglig toalett finns.
• Lilla Götafors (5) – nedre plan har ramp in och tillgänglig toalett. Övre plan är tyvärr bara nåbart via trappor.
• Götafors magasin (8) har ett par trappsteg upp.
• Nymans kvarn (9) är tillgänglig med rullstol.
• Stenladan (13) är tillgänglig med rullstol.
Utanför Mölndals stadsmuseum, Kvarnbygatan 12, finns tillgänglighetsanpassad parkeringsplats. Inne på Mölndals stadsmuseum och på Lilla Götafors finns tillgänglig toalett.