Jul i Kvarnbyn 2020!

Vår förhoppning är att Jul i Kvarnbyn  återkommer även i år, första helgen i advent: 28—29 november 2020, men på grund av coronaepidemin vet vi i nuläget inte vilken form evenemanget kommer att ha.

Vi återkommer med mer information i höst.

Mölndalsfallen

Mölndalsfallen och Kvarnbyn är själva ursprunget till Mölndals stad. Från medeltiden och framåt utnyttjades vattnets kraft till att driva kvarnar. Längre fram utvecklades ett industrisamhälle med papperstillverkning, textilindustri och oljeslageri. Kvarnbyn fick betydelse för Göteborgsregionens utveckling i stort. På kvällarna är fallen upplysta och man kan se vattnet kasta sig ner mellan de höga, mörka fabriksväggarna. Fallhöjden är 48 meter. Extra spektakulära är fallen vintertid när frost och istappar förstärker intrycket.