Lim & Handtryck bilder Röda boken 182

Öppet hus med visning på Lim & Handtryck

På Lim & Handtryck tillverkas tapeter med gammaldags mönster i gamla maskiner. Alla produkter och tillverkning håller hög ekologisk kvalitet och nästan alla råvaror är förnyelsebara. Välkommen in i den färgvärld som tar dig tillbaka så väl i tid som rum. Öppet med guidade turer under årets julmarknad. Adress: Norra Forsåkersgatan 2D.