Verksamheter i Kvarnbyn

Kvarnbyns historiska byggnader inrymmer idag en blandning av kulturföreningar, konstateljéer, museer, företag, hantverkare och butiker. Här får du lite längre fram en presentation av de verksamheter som har öppet under december.